Tag Archives: twitter

İÇİMİZDEKİ ANARŞİST

Değerli okuyucularım! Aslında hepimizin, şöyle veya böyle, içimizde anarşist bir ruh taşıdığını biliyor muydunuz? Çok iddialı konuşup bu tezimi kabul etmeyecek okuyucularım olabileceğini hayal edebiliyorum. İsterseniz “anarşizm” kavramına doğru bir yolculuk yapalım: GİRİŞ Önce bir hatırlatma ve düzeltme yapmak isterim: 1960’lı yılların sonu ve 70’li yılların başlarında sol görüşlü gençlerin şiddet eylemleri Türk basında genellikle “Anarşizm-Terörizm”  ve bu eylemleri gerçekleştiren …

Read More »