UYUYAN DEV: IĞDIR – 3

Üç ülkeye sınır Iğdır’ımız kısa sürede doğru bir misyon ve vizyonla Türkiye’nin ve Güney Kafkasya’nın en gözde şehrine dönüşebilir. Bunun için yapılması gereken aslında zor değil. Iğdır, bereketli toprağı, coğrafi konumu ve Ağrı Dağı’yla zaten bu önemli misyonun doğal habercisidir. İnsan zenginliği ve mozaiği doğru şekilde kurgulandığında (veya algılandığında) oluşacak bu sosyal güç, lojistik konumuna katkı sunacak, böylece önlenemez bir sinerji ortaya çıkacaktır.

Farklı etnik ve mezhepsel fay hattı (Iğdır’ın Aşil Topuğu) üzerinde yer alan Iğdır’ımızın en zayıf yanı, bu farklılığı bir zenginliğe dönüştürmek yerine dönemsel olarak ortaya çıkan ayrımcılığa ve siyasi rekabete yenik düşmesi, bunun sonucu olarak ortaya çıkan kargaşa ve sosyal kırılganlık içinde dar bir bakış açısından sadece günlük yaşamını planlamakla yetinmesidir. Siyasal ve sosyal keşmekeş içinde kalan Iğdır’ın kendi geleceğini öngörmesi imkânsızlaşmakta, bu görevi bir anlamda devlete (yukardan aşağı) havale etmekte, kendisine yukarıdan atfedilen misyonla yetinmektedir. Iğdır artık “aşağıdan yukarı” oluşacak bir vizyonla ve kendi halkının beklentileri doğrultusunda kendisini tanımlamalı, devleti ikna etmeli ve elindeki imkanları zorlayarak yine “kendi eliyle” Iğdır’ı gözde bir şehre dönüştürmelidir.

Bu süreçte Sivili Toplum Örgütlerine (STÖ) olağanüstü bir görev düşmektedir. Iğdır’ı yeniden yaratacak olan güç ne devlet, ne de siyasi erktir. Iğdır’a yeni bir vizyon kazandıracak tek güç STÖ’lardır. Sadece STÖ’lar aşağıdan yukarıya bir vizyon oluşturabilir, bunu kamuoyu nezdinde tartışmaya açabilir, yüzyıllık “tabu”ları yıkıp yeni bir yol izleyebilir. STÖ’lerin koordinasyonu ve tek sese dönüşmesinde özellikle üniversiteye ve Sayın Rektörümüze büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Kısa bir makale çerçevesinde Iğdır’ımız hangi konularda atılım yapabilir konusunu aşağıdaki ana başlıklar altında toplayabiliriz:

 1. Lojistik, Ulaşım ve Taşımacılık Merkezi
  1. Ticaret yollarının oluşturulması: Karayolu, demiryolu, uluslararası havalimanı
  2. Antrepo / Depo Yönetimi: Ticari ürünlerin depolandığı merkezlerin kurulması
  3. Dağıtım ağının oluşturulması
 1. Modern Şehir Planlanması
  1. Çarpık kentleşmenin önlenmesi
  2. Özgün mimarinin tasarlanması
  3. Uydu kentlerin oluşturulması
 1. Markalaşma: Iğdır, marka değerine sahip hiçbir ürüne sahip değildir.
  1. Tarım ürünlerinde marka oluşturulması: (Konserve, reçel, turşu vb)
  2. Hayvansal ürünlerde marka oluşturulması: (Peynir, yağ, yoğurt vb.)
  3. Iğdır’a özgü baharatların paketlenmesi ve dünya pazarına açılması
  4. Organik tarımın özendirilmesi
 1. Turizm
  1. Iğdır’ımız sanıldığının aksine önemli bir turizm merkezine dönüşebilir. Ağrı Dağı bu anlamda Iğdır’ın sahip olduğu önemli bir değerdir. Teleferik sisteminin oluşturulması, kayak merkezlerinin kurulması, inanç turizminin desteklenmesi vb. Iğdır’a değer katacaktır.
  2. Doğal parklar oluşturulmalı, ayrıca Iğdır’a özgü flora (bitki) ve fauna (hayvan) korunmaya alınmalıdır
  3. Ormanlık alanlar yaratılmalıdır
 1. Sanayileşme:
  1. Iğdır sanayileşme konusunda bir atılım yapamamıştır.
  2. Şeker fabrikası, tekstil sanayi, et kombinası vb konularına el atmalıdır
  3. Lojistik konumu itibarıyla montaj sanayi özendirilmelidir
  4. Iğdır’da küçük esnaf güçlü bir kültüre sahiptir. Tebriz’dekine benzer kapalı bir çarşı oluşturulmalıdır.
  5. Halıcılık benzeri dokuma sanayi özendirilmelidir
  6. Devletlerarası “Serbest Bölgenin” kurulması için bir irade ortaya konmalıdır
 1. Kültürel atılım:
  1. Iğdır; müze, sinema, kitapevleri, tiyatro gibi kültürel konulardaki eksikliklerini tamamlamalıdır.
  2. Yeni uygulamaya konulan Kitap Fuarı ve benzeri etkinliklere devamlılık sağlanmalıdır
  3. Çarlık Rusya’sı döneminden kalan evler korunmaya alınmalı, müzeye dönüştürülmelidir.
  4. Gastronomi konusunda yöresel yemeklere yeni bir karakter kazandırıp marka olmaları sağlanmalıdır
  5. Festivaller uluslararası bir çekim merkezine dönüştürülmelidir
 1. Üniversite ve Yüksek Okulların yaygınlaşması:
  1. Özellikle Uluslararası Eğitim Projeleri ile yabancı öğrencilerin gelmesi özendirilmeli ve bu yönde etkili planlar uygulanmaya konmalıdır
  2. Bölgesel işbirliği çerçevesinde Ermenistan, Nahcivan ve İran’la öğrenci değiş tokuşu özendirilmelidir. Iğdır sınır bir il olarak yapılacak “özel anlaşmalarla” devlet politikası çerçevesi dışına çıkabilir, kendi iradesini ortaya koyabilir.
 1. Sempozyum merkezi:
  1. Iğdır, konumu itibarıyla Güney Kafkasya ülkeleri ve Türkiye arasında yapılacak sempozyumlara ev sahipliği yapabilir, büyük oteller ve sempozyum merkezleri kurulabilir.
  2. Deprem Riski ve Nükleer Sızıntı konularında bilimsel çalışmalar ciddiyetle yürütülmeli, halk bilinçlendirilmelidir
 1. Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji konusunda atılım yapmalıdır
 1. Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlenmesi ve Yaygınlaşması Iğdır için çok önemlidir. Bu yönde atılan her adım desteklenmeli ve gelişmelerinin önü açılmalıdır.
 1. Sağlık Merkezi:
  1. Iğdır, sağlık sektöründe adım atmalı, en modern cihazların kullanıldığı bölgesel bir merkeze dönüştürülmelidir
 1. Her türlü spor özendirilmeli, ödüllü sporcular desteklenmelidir.
 1. Ermenistan, Nahcivan ve İran arasında yerel ve bölgesel işbirlikleri geliştirilmelidir. Üç sınır kapısının koşulsuz bir şekilde açılması için STÖ’ler birlikte hareket ederek güçlü bir ses oluşturmalı, devleti bu yönde ikna etmelidirler.

 343 Toplam Görüntülenme